Andrei Pandele III

Ca sa ai o expozitie mare in tara, trebuie sa ai o expozitie reputata in Vest, dar ca sa ai o expozitie reputata in Vest trebuie sa ai o expozitie mare in tara.