Design, arhitectură și cultură digitală

Bright Cityscapes este un program multidisciplinar, al cărui scop este de a crea un laborator de design pentru orașul Timișoara, Capitală Europeană a Culturii. A fost inaugurat oficial cu expoziția ”Mirroring the Ecosystem”, anticipând o cercetare continuă și multifocală asupra economiei orașului, prin intermediul disciplinelor de design, arhitectură și cultură digitală. Inițiatori și organizatori sunt Universitatea Politehnică Timișoara și FABER, spațiul expozițional care au adus laolaltă cercetări bazate pe date, colecții de obiecte, componente, materii prime și documentație fotografică.

”Sunt obiecte banale, cu funcții, forme și substanțe diferite, multe împrumutate de la companii, din liniile lor de producție” – spun organizatorii expoziției a cărei curator este Martina Muzi care a prezentat scopul expoziției, modul de realizare și munca de cercetare depusă pentru documentarea proiectului. ”Componentele sunt extrase de pe liniile de asamblare și prezentate într-o stare temporară, înainte de a fi ascunse în interiorul unor obiecte tehnologice complexe, sau transformate în altceva. Spațiul reflectă asupra stării actuale a designului în oraș și a rolului său ca disciplină invizibilă sau vizibilă, fundamentală pentru economia locală și legătura cu aprovizionarea sau cererea globală.”

Instalația a fost produsă în cadrul centrelor industriale locale; s-a folosit mobilierul liniilor de asamblare al fabricilor și a fost regândit designul acestora pentru elementele materiale și vizuale. Fotografiile (semnate Marius Vasile) au arătat spații inaccesibile, acolo unde zone ale fabricilor, muncitorii, mașinile și infrastructurile sunt în funcțiune 24 de ore din 24, 7 zile din 7, în spatele ușilor închise.

”Pornind de la o cercetare conturată în jurul ecosistemul productiv și academic, programul <Bright Cityscapes> reunește gânditori internaționali, designeri, sociologi, rețele creative, mediul academic, instituții și companii”

Conceptul de ”oglindire” în științele sociale reprezintă ”un comportament inconștient prin care o ființă imită o alta, expoziția oferă un tablou de reflecție, un inventar și o interconectare tangibilă a competențelor, datelor, locurilor, tehnologiilor și produselor”. ”Bright Cityscapes” face parte dintr-o serie de activități care includ conferințe, expoziții și un program academic, al căror scop este de a facilita colaborările, inițiativele și de a dezvolta sectoarele creative, educaționale și productive. ”Mirroring The Ecosystem” este începutul unei investigații care a pornit din Timișoara și va continua la București și în alte centre universitare. Din echipa de coordonare a programului fac parte Oana Simionescu (FABER) și Loredana Gaiță (UPT), iar din cea de producție a expoziției, Anabella Costache și Bianca Schick, alături de zeci de tineri specialiști în grafică, cercetare și știința datelor, istorie sau etnografie organizațională, dar și reprezentanți ai firmelor și companiilor implicate.

Rectorul Universității Politehnica Timișoara, Conf.Univ.Dr.Ing.Florin Drăgan, a vorbit despre deschiderea pe care instituția o acordă tuturor evenimentelor, în special în anul, care concide și cu aniversarea a 100 de ani de la inaugurarea, în prezența Regelui Ferdinand, a Facultății de Mecanică, prima clădire proprie a Politehnicii timișorene: ”După un secol în care campusul universitar a crescut și a contribuit în mod decisiv la dezvoltarea modernă a orașului și a zonei, Universitatea Politehnica Timișoara a lansat conceptul de Campus Creativ UPT, prin care întreaga comunitate academică, profesori, studenți, dar și partenerii din mediul economic, sunt încurajați să inoveze, contribuind astfel la crearea lumii de mâine. Expoziția <Bright City Scapes> este din acest punct de vedere, o reflectare a noii viziuni și a strategiei UPT”.

Realizator: Oana Georgescu

Editor: Stanislav Pescu

Foto: Universitatea Politehnica Timișoara, Oana Georgescu