EVA – Era Valorificarii Antreprenoriatului Feminin

Realizarile atinse si obstacolele intampinate timp de 6 ani in cadrul proiectului EVA – Era Valorificarii Antreprenoriatului Feminin, un proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane au fost prezentate cu ocazia unei conferinte organizate la Bucuresti.

Desfasurat sub sloganul Investeste in oameni acest proiect s-a derulat cu mare succes pe doua directii: Promovarea incluziunii sociale si Promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii.

Parteneri ai acestui proiect si reprezentanti la eveniment au fost Grupul pentru Integrare Europeana (Georgeta si Dumitru Chirlesan), SIVECO S.A. (Manuela Enache), ADAF (dr. Cornelia Rotaru, Mihai Seitan), PAEM Alba (Laura Bodea), PFAIPMM-MB (Mariana Buteica), CCI Suceava (Anamaria Savin), ADES (Anatolie Socolovschi) si TANDEM Plus, Franta.

Cu aceasta ocazie a fost lansate si volumul Eliminarea stereotipurilor de gen din mass-media si din societatea romaneasca care a inclus si lucrarea de absolvire a colegei noastre Oana Georgescu, absolventa ca realizator si Specialist PR Senso TV a curlsului cu acelasi nume.

EVA–Era Valorificarii Antreprenoriatului Feminin este un proiect care are ca scop promovarea valorilor europene in domeniul egalitatii de danse si democraţiei prin intermediul Lifelong Learning si de a dezvolta instrumente calitative si cantitative de monitorizare a modului in care politicile sensibile de gen sunt aplicate. Astfel s-a urmarit furnizarea de programe de instruire in vederea cresterii competentelor sau calificării pentru un numar de 1480 de persoane. Acestea si-au imbunatatit performantele, productivitatea, si-au dezvoltat si antrenat spiritul antreprenorial, fapt ce a creeat conditiile necesare generarii unor noi afaceri sau posibilitatii gasirii unui loc de munca. Proiectul este in concordanta cu obiectivul general al POS DRU – dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii, prin corelarea educatiei si invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii si asigurarea de oportunitati sporite pentru participarea viitoare pe o piata a muncii moderna, flexibila si inclusiva a 1.650.000 de persoane.

Acest material va este oferit de Catena.

Realizator: Oana Georgescu